Měřidlo s RP2040
Měřidlo s RP2040

 
 

Sensory vlhkosti půdy s TTGO a ESP32 a mobilní aplikací ke stažení
sensory vlhkosti s ESP32 a aplikací pro hodinky s wearOS