Měřidlo s RP2040
Měřidlo s RP2040

 
 

Sensory vlhkosti s TTGO a ESP32
sensory vlhkosti s ESP32 a aplikací pro hodinky s wearOS