Založení firmy z Ares

  1 990,00 Kč 1 990,00 Kč 1990.0 CZK

  1 644,63 Kč

  Cette combinaison n'existe pas.

  Ajouter au panier

  Založí společnost po zadání IČ pro IS Helios Inuvio a číselník organizací


  Podmínky
  30denní záruka vrácení peněz
  Dodání: 2-3 pracovní dny

  Obchodní podmínky prodeje software

  Prodávajícím je společnost Služby IT s.r.o. se sídlem Studentská 78/25 Karlovy Vary 36007, prodávající je zároveň provozovatelem těchto stránek.

  Kupující a spotřebitel je zájemce o koupi software uvedeného na těchto stránkách myerp.cz, který prostřednictvím vyplněného formuláře zašle prodávajícímu objednávku elektronickou formou a následně kupní smlouva je uzavřená ve smyslu §2079 Občanského zákoníku 89/2012 Sb.

  Veškerá ustanovení týkající se prodeje vychází a řídí se za podmínek uvedených v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. Žádné podmínky navíc a nic, co bychom před vámi skrývali.

  Kupující a prodávající uzavírají smlouvu o koupi licenčních podmínek k zakoupenému software. Smlouva je uzavřena dnem v době připsání platby za licenční podmínky na účet prodávajícího.

  Cena za poskytnutý software je cena, která je uvedená na objednávce zaslané distanční formou včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

  Dodání software: Má se za den dodání plnění poskytnutého software okamžikem jejího stažením nebo zpřístupněním jakoukoliv formou se zahájením jeho používání.

  Odstoupení od smlouvy

  Za jakých podmínek může kupující od smlouvy odstoupit upravuje § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 odst. 1, § 1836 písm. b) a § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Máte právo 14 dnů odmítnout stažení zpřístupněného obsahu k software a zdrojovým kódům a my vás za to nebudeme nijak sankciovat. Uhrazenou platbu do 14 dnů od odmítnutí vrátíme.

  Za jakých podmínek nemůže kupující od smlouvy odstoupit upravuje § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obsah software a zdrojových kódů prodávající kupujícímu zpřístupní ihned po objednávce. Touto smlouvou projevuje kupující vůli a souhlasí s tím, aby mu byl software zpřístupněn ihned po zaplacení objednávky a prodávající nemusel čekat 14 dnů, jestli kupující projeví vůli odstoupit od smlouvy. Pokud se však kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, postačí k ukončení kupní smlouvy nestažení software a projev vůle k jejímu ukončení.

  Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem odeslání objednávky a uzavření smlouvy dle § 605, § 607, § 1818, § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Uvedené paragrafové znění stanovují následující den poté, co odešlete objednávku plus 14 dnů a pokud se jedná o víkend nebo svátek, i když my pracujeme i o víkendech a svátcích, nemáme problém vám tuto lhůtu prodloužit.

  Při odmítnutí kupní smlouvy vám bude vrácena celá uhrazená částka dle § 1832 odst. 1, § 1836 písm. b), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Odmítnutí smlouvy postačí provést telefonicky nebo emailem. Po telefonickém odmítnutí vám potvrdíme tentýž den ukončení smlouvy, emailem postačí prokázat, že jste jej odeslali. Pořád ve všech případech platí, že se v době po koupi a odstoupení rozhodnete nestahovat a dále nepoužívat poskytnutý software. Odstoupení od smlouvy se řídí § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem.

  Řešení reklamací

  Nenabízíme vše, co jsme vytvořili, ale to o čem si myslíme, že by mohlo fungovat. Ač se snažíme mít vše perfektní, může se stát, že přesto něco nebude fungovat, jak má. Někdy ani nemusí být problém na naší straně. V případě neoprávněné reklamace uhradí náklady prodávajícímu kupující.

  Reklamuje se na emailové adrese uvedené v sekci kontakt nebo v patičce této stránky. Telefonicky pak v rozmezí od 8H do 12H v pracovní dny. Nepotřebujeme reklamační protokol, připojte screen a prosíme o popis situace.

  Reklamaci prodávající přijme vždy dle §2173 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13, § 19 odst. 1 a § 24 odst. 7 písm. l) a v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  Přestože tato webová stránka může být propojena s jinými webovými stránkami, nepředstavujeme, přímo nebo nepřímo, žádné schválení, sdružení, sponzorování, potvrzení nebo přidružení k jakýmkoli propojeným webovým stránkám, pokud není výslovně uvedeno v tomto dokumentu.

  Měli byste pečlivě zkontrolovat právní prohlášení a další podmínky používání jakéhokoli webu, ke kterému přistupujete prostřednictvím odkazu z tohoto webu. Váš odkaz na jakékoli jiné stránky mimo web nebo jiné webové stránky je na vaše vlastní riziko.

  Webové stránky mohou používat cookies k přizpůsobení a usnadnění maximální navigace uživatele prostřednictvím tohoto webu. Uživatel může nastavit svůj prohlížeč, aby upozorňoval a odmítl instalaci zaslaných souborů cookie.

  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy se tímto zavazuje jak prodávající tak kupující.