Cours privé
S'il vous plaît se connecter to contact responsible.
Responsable Dominika Pillerová
Dernière mise à jour 25/04/2021
Temps d'achèvement 1 heure 50 minutes
Membres 4
  • Typy majetku
  • Druhy pohybů
  • Účetní skupiny
  • Konstanty modulu
  • Konstanty ostatní
  • Protokoly zavedení Operativní evidence
  • Protokoly zavedení drob. dlouhodobý majetek
  • Protokoly zavedení Software
  • Protokoly zavedení dlouhodobý majetek