Cours privé
S'il vous plaît se connecter to contact responsible.
Responsable Dominika Pillerová
Dernière mise à jour 25/04/2021
Temps d'achèvement 13 heures 20 minutes
Membres 5
  • Počáteční hodnoty
  • Mzdové kalendáře
  • Mzdové složky
  • Založení zaměstnance / dalšího PP
  • Příprava nástupu do PP
  • Mzdové údaje HPP
  • Mzdové údaje HPP zkrácený
  • Mzdové údaje DPP
  • Mzdové údaje DPČ
  • Ukončení PP
  • Roční sestavy II
  • ELDP - tvorba
  • Vynětí ES
  • ELDP - tisk / export
  • Soubězné PP
  • RZD obecně
  • Doplňující údaje
  • RZD příklady
  • Přepočtené stavy
  • Vyúčtování zálohové daně
  • Paušály
  • Vyúčtování srážkové daně
  • Příspěvky PF ZP
  • Mzdové uzávěrky
  • Exekuce I
  • Roční uzávěrka
  • Exekuce II
  • Exekuce III
  • Exekuce IV
  • Hlášení změn ZP
  • Oznámení ČSSZ
  • eNeschopenka I
  • Výpočet mzdy
  • eNeschopenka II
  • Mzda v CM
  • Předzpracování
  • Proces účtování
  • Předzpracování - importy
  • Generátor mzdových sestav
  • ISPV - sestava
  • Stravenky
  • Zpracování DNP
  • ISPV - doplňující údaje
  • Tisk nad výpočtem
  • Platební příkazy
  • Roční sestavy I
  • VL mailem
  • Měsíční sestavy a exporty
  • Nastavení účtování