Cours privé
S'il vous plaît se connecter to contact responsible.
Responsable Dominika Pillerová
Dernière mise à jour 25/04/2021
Temps d'achèvement 6 heures 31 minutes
Membres 5
  • Procesy v obchodní firmě
  • Obchodní proces
  • Základy skladů
  • Kmenové karty
  • Měrné jednotky
  • Dokladové x Evidenční ceny
  • Množství
  • Cenotvroba
  • Slevotvorba
  • Výrobní čísla
  • Umístění na skladě
  • Storno realizace oběhového dokladu
  • Založení došlé objednávky
  • Založení došlé objednávky_v2
  • Poptávky x nabídky
  • Inventura
  • Intrastat
  • Obrátkovost a doba obratu - zkrácené
  • Obrátkovost a doba obratu
  • EKO-KOM 2021