Cours privé
S'il vous plaît se connecter to contact responsible.
Responsable Dominika Pillerová
Dernière mise à jour 25/04/2021
Temps d'achèvement 7 heures 15 minutes
Membres 6
 • Účetnictví základ
  • Účtový rozvrh
  • Druhy účetních dokladů
  • Účetní doklad
  • Stavy účtů 001
 • Saldokonta
  • Saldokonta
  • Stav saldokonta
  • Vzájemné zápočty
  • Upomínky
  • Penalizační faktury
  • Opravné položky
 • Evidence k DPH
  • Přiznání DPH 1
  • Přiznání DPH 2
  • DIČ DPH
  • Kontrolní hlášení 1
  • Kontrolní hlášení 2
  • Kontrolní hlášení 3
  • Kontrolní hlášení 4
  • Kontrolní hlášení 5
  • Kontrolní hlášení 6
  • Souhrnné hlášení 1
  • Souhrnné hlášení 2
  • Souhrnné hlášení 3
 • Účetnictví pokročilé
  • Účetní a fakturační saldo
  • Kontroly ekonomiky
 • Příspěvkové organizace
  • Partneři PAP
  • Partneři PAP IČO
  • PKP