Cours privé
S'il vous plaît se connecter to contact responsible.
Responsable Dominika Pillerová
Dernière mise à jour 25/04/2021
Temps d'achèvement 1 heure 38 minutes
Membres 4
 • TPV
  • TPV - Kusovníkové vazby
  • TPV Technologický postup
  • Alternativy, Varianty, ZM
  • Alternativy ve výrobě
  • Používání variant ve výrobě
 • Řízení výroby
  • ŘV - Kapacitní plánování I - Nastavení, část 1
  • ŘV - Kapacitní plánování I - Nastavení, část 2
  • ŘV - Kapacitní plánování II - Nastavení KP, Akce v přehledu, část 1
  • ŘV - Kapacitní plánování II - Akce v přehledu, část 2
  • ŘV - Kapacitní plánování III - Diagram pracovišť, část 1
  • ŘV - Kapacitní plánování III - Diagram pracovišť, část 2
  • Výdej, evidence, odvedení